ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜỉ đạᴏ “ʟàᴍ ʀõ ᴠụ ғᴇ ᴄʀᴇᴅɪᴛ ʙứᴄ ᴛử ᴄᴏɴ ɴợ’”

0
6

ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛʀươɴɢ ʜòᴀ ʙìɴʜ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴛự ᴛử ᴠì ʙị ғᴇ ᴄʀᴇᴅɪᴛ đòɪ ɴợ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ.

ɴɢàʏ 29/6/2020, ᴄổɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đɪệɴ ᴛử ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ đã ᴘʜáᴛ đɪ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴠề ᴠɪệᴄ ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴛʀươɴɢ ʜòᴀ ʙìɴʜ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ ᴄʜỉ đạᴏ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ʙàɪ ʙáᴏ đăɴɢ ᴛảɪ “ᴛʀả ɴợ ᴄʜᴏ ғᴇ ᴄʀᴇᴅɪᴛ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ᴛìᴍ 
ᴄáɪ ᴄʜếᴛ” ᴠà “Đòɪ ɴợ ᴋɪểᴜ ʙấᴛ ʟươɴɢ, ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ʙắᴛ ᴄóᴄ ᴄᴏɴ ɴợ”.

ᴘʜᴏ ᴛʜᴜ ᴛᴜᴏɴɢ: ʟᴀᴍ ʀᴏ ᴠᴜ ᴛᴜ ᴛᴜ ᴠɪ ʙɪ ᴅᴏɪ ɴᴏᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴛʀươɴɢ ʜòᴀ ʙìɴʜ ᴄʜỉ đạᴏ ʟàᴍ ʀõ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴄʜí ᴘʜảɴ áɴʜ ᴋɪểᴜ đòɪ ɴợ ᴄủᴀ ғᴇ ᴄʀᴇᴅɪᴛ. ᴛʜᴇᴏ ᴄôɴɢ ᴠăɴ, ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ʙáᴏ ᴄʜí ᴘʜảɴ áɴʜ, ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴀʏ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ғᴇ ᴄʀᴇᴅɪᴛ đã ʟâᴍ ᴠàᴏ ᴄảɴʜ “ᴛᴀɴ ᴄửᴀ ɴáᴛ ɴʜà”.

ɢầɴ đâʏ ʟà ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ôɴɢ ʟê ᴛʜàɴʜ ᴛâᴍ ở ᴘʜườɴɢ 14, ǫᴜậɴ ɢò ᴠấᴘ, ᴛᴘ. ʜᴄᴍ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴠᴀʏ ᴛɪềɴ ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴛʏ ᴛàɪ ᴄʜíɴʜ ғᴇ ᴄʀᴇᴅɪᴛ, ɴɢàʏ 19/6/2020 đã ʙị ᴍộᴛ ɴʜóᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄôɴ đồ ᴄôɴɢ ᴋʜᴀɪ đếɴ ɴʜà đᴇ ᴅọᴀ, ᴄʜửɪ ʙớɪ, ʜàɴʜ ʜᴜɴɢ ᴠà áᴘ ᴛảɪ ᴠợ ᴄʜồɴɢ ôɴɢ ᴛâᴍ ᴠề ᴛʀụ sở ᴄôɴɢ ᴛʏ để ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴜʏ ʜɪếᴘ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪềᴜ ɢɪờ ɴʜưɴɢ ᴄʜíɴʜ ǫᴜʏềɴ địᴀ ᴘʜươɴɢ ᴠà ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴄᴀɴ ᴛʜɪệᴘ.

ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄôɴ đồ ᴄòɴ đᴇ ᴅọᴀ ɴếᴜ ôɴɢ ᴛâᴍ ᴋʜôɴɢ ᴛʀả ᴛɪềɴ ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ 22/6/2020 ᴄʜúɴɢ sẽ ɢɪếᴛ ôɴɢ ᴛâᴍ, sᴀᴜ đó ôɴɢ ᴛâᴍ đã ᴛự ᴛử ᴠàᴏ ɴɢàʏ 21/6/2020.

ғᴇ ᴄʀᴇᴅɪᴛ ʙị ᴘʜảɴ áɴʜ đòɪ ɴợ ᴋɪểᴜ ʙấᴛ ʟươɴɢ, ʙắᴛ ᴄóᴄ ᴄᴏɴ ɴợ. ᴠề ᴠɪệᴄ ɴàʏ, ᴘʜó ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴛʀươɴɢ ʜòᴀ ʙìɴʜ, ᴛʀưởɴɢ 
ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ 138/ᴄᴘ đã ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴜʙɴᴅ ᴛᴘ. ʜᴄᴍ ᴄʜỉ đạᴏ ʟựᴄ ʟượɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, xáᴄ ᴍɪɴʜ ʟàᴍ ʀõ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴêᴜ ᴛʀêɴ, ɴếᴜ đúɴɢ ɴʜư ɴộɪ 
ᴅᴜɴɢ ʙàɪ ʙáᴏ ᴘʜảɴ áɴʜ ᴛʜì ᴘʜảɪ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴍɪɴʜ ᴄáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ; ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴋếᴛ ǫᴜả ʟêɴ ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ 10/7/2020

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here